สมัครเลย!!!

นักวิจัยให้หุ่นยนต์เข้าไปอยู่บ้านเดียวกับเด็กออทิสติก เก็บข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาทักษะทางสังคมแก่เด็กๆ ต่อไป

มีผลงานวิจัยจากทีมวิจัยจาก University of Southern California ระบุว่าทางทีมวิจัยได้ทำ machine learning โดยใช้ข้อมูลเสียงการโต้ตอบและวิดีโอจากหุ่นยนต์ในบ้านเดียวกันกับเด็กภาวะออทิสติก และนำข้อมูลนั้นมาพัฒนาการเรียนรู้ที่หุ่นยนต์จะตอบสนองเด็ก เพื่อช่วยเพิ่มทักษะทางสังคมแก่เด็กๆ เหล่านั้น

ในกรณีที่พบว่าเด้กๆ ไม่ได้โต้ตอบกับหุ่นยนต์เท่าที่ควร machine learning ก็จะสามารถทำนายพฤติกรรมได้ว่าเด็กยังไม่โต้ตอบเรามากพอ หุ่นยนต์ก็จะสามารถถอยไปตั้งหลักและทำกิจกรรมกับเด็กซ้ำๆ ได้ ซึ่งในบทความวิจัยระบุว่า machine learning สามารถทำนายพฤติกรรมได้แม่นยำ 90% แม้จะมีเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อมภายนอก

No Description
ภาพจาก arxiv.org

ผู้เข้าร่วมการศึกษา หรือเด็กๆ ที่มีภาวะออทิสติกต้องสนทนาโต้ตอบกับหุ่นยนต์ ผ่านเกมที่เล่นได้ในแท็บเล็ต ซึ่งมักเน้นไปที่เกมคณิตศาสตร์ จุดประสงค์หลักคือเพื่อสอนทักษะพื้นฐานทางสังคมสำหรับเด็กผ่านการโต้ตอบกับหุ่นยนต์ เช่นการยอมรับกติกา ตาฉันตาเธอ การสบตากับผู้พูด (หุ่นยนต์) ซึ่งหุ่นยนต์จะช่วยให้นักบำบัดประเมินทักษะทางสังคมของเด็กต่อไป

อย่างไรก็ตาม การส่งหุ่นยนต์เข้าไปใช้ีวิตร่วมกับเด็กก็มีอุปสรรคหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น เด็กทำลายหุ่นยนต์โดยไม่ตั้งใจ เด็กๆ ไม่ได้อยู่ตรงหน้ากล้องตลอดเวลาที่ทำกิจกรรมร่วมกับหุ่นยนต์ แต่สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงก็ทำให้นักวิจัยเข้าใจมากขึ้น และสามารถออกแบบหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์เหล่านี้ได้

ที่มา – MIT