สมัครเลย!!!

ศูนย์มั่นคงไซเบอร์อังกฤษแนะนำการใช้กล้องวงจรปิดต่อเน็ต: เปลี่ยนรหัสผ่าน, อัพเดตเฟิร์มแวร์, ปิดฟีเจอร์ที่ไม่ใช้

ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สหราชอาณาจักร (National Cyber Security Centre – NCSC) ออกคำแนะนำการใช้กล้องวงจรปิดและกล้องดูแลเล็ก (baby monitor) ให้ปลอดภัย โดยแนะนำ 3 ข้อใหญ่ได้แก่

  1. เปลี่ยนรหัสผ่านเสมอ เมื่อซื้ออุปกรณ์มาใหม่และมีรหัสผ่านเริ่มต้นมาให้ คำแนะนำคืออย่าใช้รหัสผ่านพบบ่อย หรือหากคิดไม่ออกว่าจะตั้งรหัสอย่างไรทาง NCSC แนะนำให้สุ่มสามคำ มาเป็นรหัสผ่าน
  2. อัพเดตซอฟต์แวร์เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเฟิร์มแวร์ในกล้องและแอป การอัพเดตลดช่องโหว่และยังอาจได้ฟีเจอร์ใหม่ๆ เพิ่มเติม
  3. ปิดฟีเจอร์ที่ไม่ได้ใช้เสีย โดยเฉพาะฟีเจอร์การดูภาพวงจรปิดผ่านอินเทอร์เน็ต ที่หลายคนอาจจะติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้บันทึกภาพเฉยๆ ก็สามารถตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปเลย

นอกจากการปิดฟีเจอร์ของกล้องแล้ว ทาง NCSC ระบุว่าอาจจะพิจารณาปิดฟีเจอร์ของเราท์เตอร์ เช่น UPnP และ port forwarding ไปด้วยหากไม่ได้ใช้งาน แต่ก็เตือนว่าอาจะทำให้บางบริการใช้งานไม่ได้

คำแนะนำข้อแรกนั้นสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลอังกฤษที่กำลังผลักดันกฎหมายห้ามไม่ให้อุปกรณ์ IoT ใช้งานรหัสผ่านเริ่มต้นเหมือนกันทุกเครื่อง ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้เสี่ยงต่อการถูกยิงรหัสผ่านขึ้นมาก

ที่มา – NCSC

No Description

ภาพโดย cctvsmartsystems