สมัครเลย!!!

ไมโครซอฟท์ลงทุน 40 ล้านดอลลาร์เปิดตัว AI for Health หวังลดวิกฤตสุขภาพโลก

ไมโครซอฟท์ประกาศลงทุน 40 ล้านดอลลาร์เปิดตัวโครงการ AI for Health ให้นักวิจัยการแพทย์ สถาบันการแพทย์ต่างๆ เข้ามาร่วมวิจัยว่าจะสามารถใช้ AI เพื่อการแพทย์ การรักษาได้ในทางไหนบ้าง โดยตัวเงินจะกระจายไปยังองค์กรต่างๆ รวมถึงพันธมิตร และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนการเข้าถึงเครื่องมือ, AI และระบบคลาวด์

โครงการ AI for Health จะมุ่งเน้นไปที่สามประเด็นหลักคือ เร่งการวิจัยทางการแพทย์เพื่อการป้องกันโรค รวมถึงการวินิจฉัยและการรักษาโรคขั้นสูง, ทำข้อมูลเชิงลึกด้านสุขภาพ เสริมสร้างความเข้าใจเพื่อป้องกันวิกฤตสุขภาพโลก, ลดความไม่เท่าเทียมกันด้านสุขภาพและปรับปรุงการเข้าถึงการดูแลสุขภาพสำหรับประชากรที่ด้อยโอกาส

AI for Health เป็นโครงการที่ 5 ภายใต้โครงการใหญ่ Microsoft AI for Good ที่ไมโครซอฟท์ลงทุน 165 ล้านดอลลาร์ สนับสนุนการวิจัยเทคโนโลยีในทางที่ดี

ที่มา – ไมโครซอฟท์