สมัครเลย!!!

Arm เปิดตัวซีพียู Cortex-M55 เน้นงาน machine learning และ Ethos-U55 วงจรเร่งความเร็วปัญญาประดิษฐ์สำหรับ IoT

Arm เปิดตัวพิมพ์เขียวสินค้าชุดใหม่เป็นพิมพ์เขียวสำหรับงานปัญญาประดิษฐ์สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ต้องการใช้ประมวลผลปัญญาประดิษฐ์บางรูปแบบ เช่น การตรวจจับวัตถุในภาพ

ชิ้นแรกคือ Arm Cortex-M55 เป็นซีพียูสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ขยายชุดคำสั่ง Arm Helium เพิ่มคำสั่งด้าน scalar และ vector อีก 150 คำสั่ง เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการประมวลผลสัญญาณหรือปัญญาประดิษฐ์ไปสูงสุด 15 เท่าตัวจาก Cortex-M รุ่นก่อนหน้า

Arm Ethos-U55 หน่วยประมวลผลปัญญาประดิษฐ์เฉพาะสามารถทำงานเป็นตัวเร่งความเร็วให้กับ Cortex-M4, Cortex-M7, Cortex-M33, และ Cortex-M55 ถ้าวัดประสิทธิภาพจะเพิ่มพลังประมวลผลให้ Cortex-M55 ถึง 32 เท่า แต่ขึ้นกับการคอนฟิกขนาดที่ยืดหยุ่นได้

Corstone-300 เป็นพิมพ์เขียวสำหรับการใช้ Cortex-M55 มาประกอบเป็นชิปอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถสร้างชิปได้เร็วขึ้น

สำหรับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์บน Cortex-M55 และ Ethos-U55 นั้นรองรับ TensorFlow Lite Micro

No Description

แผนภาพแสดงระดับพลังประมวลผลและปริมาณข้อมูล แสดงความเหมาะสมของแพลตฟอร์มต่างๆ โดย Cortex-M ที่พลังประมวลผลต่ำนั้นสามารถอ่านค่าเซ็นเซอร์ได้เท่านั้น แต่ Cotex-M55 เหมาะกับการเรียนรู้และหาความผิดปกติไปจนถึงการประมวลผลภาพเพื่อตรวจจับวัตถุ ขณะที่ชิปที่เร่งความเร็วด้วย Ethos-U55 อาจอ่านค่า biometric ไปจนถึงการจดจำเสียงได้

ที่มา – Arm Press Release, [Arm Bloghttps://www.arm.com/blogs/blueprint/ai-for-iot-devices), Arm Community