สมัครเลย!!!

AWS เปิดตัว Amazon Transcribe Medical บริการแปลงเสียงเป็นข้อความเพื่อการแพทย์โดยเฉพาะ

AWS เปิดตัวบริการ Amazon Transcribe Medical เป็นบริการแปลงเสียงเป็นข้อความสำหรับงานด้านการแพทย์โดยเฉพาะ โดยระบุว่าเป้าหมายว่าต้องการลดระยะเวลาที่แพทย์ใช้ในการกรอกบันทึกการรักษา (electronic health record – EHR) ที่มีรายงานว่าแพทย์ในสหรัฐฯ ใช้เวลาถึงวันละ 6 ชั่วโมงในการกรอก

ทาง AWS แนะนำการใช้งาน เช่น การสร้างบันทึกของแพทย์เองเป็นตัวอักษร, ใช้แปลงบันทึกระหว่างแพทย์กับคนไข้ จากเดิมแพทย์ต้องนั่งจด, หรือใช้แปลงเสียงโทรศัพท์ระหว่างคนไข้ถึงแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อหาชื่อยาที่ถูกพูดถึง

บริการนี้สามารถใช้ร่วมกับ Amazon Comprehend Medical สำหรับการสร้างสรุปย่อบันทึก, การค้นหาข้อมูลสนับสนุนการรักษา, การจัดการค่าใช้จ่ายด้วยการลงทันทึกรหัสทางการแพทย์ โดยตัวบริการได้มาตรฐาน HIPAA สำหรับการประมวลผลทางการแพทย์อยู่แล้ว

ที่มา – AWS Blog