สมัครเลย!!!

MIT สร้างปัญญาประดิษฐ์ทำแผนที่จากภาพดาวเทียม ชี้น่าใช้กับประเทศไทยเพราะถนนเปลี่ยนบ่อยแถมข้อมูลไม่อัพเดต

ทีมวิจัยจาก MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) และ Qatar Computing Research Institute (QCRI) รายงานความสำเร็จในการสร้างปัญญาประดิษฐ์สร้างข้อมูลแผนที่จากดาวเทียม โดยสามารถอ่านข้อมูลได้แม่นยำแม้ภาพถ่ายดาวเทียมจะมีสิ่งก่อสร้างหรือต้นไม้บังถนนอยู่ก็ตาม

ปัญญาประดิษฐ์ RoadTagger รวมเอาเครือข่ายนิวรอนสองชุด ชุดหนึ่งเป็น Graph Neural Network (GNN) สำหรับการคาดเดาข้อมูลถนนจากเส้นทางที่เชื่อมโยงกัน ส่วน Convolutional Neural Network (CNN) นั้นเป็นตัวอ่านภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อดึงข้อมูลถนนออกมา

ผลวิจัยแสดงความสามารถของ RoadTagger ที่ทนทานต่อสภาพถนนแบบต่างๆ เช่น เส้นแบ่งเลนหายไป, จำนวนเลนบนถนนเปลี่ยน, ภาพเลนถนนถูกบังโดยต้นไม้หรืออาคาร

Favyen Bastani ผู้ร่วมวิจัย ระบุว่าการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่าง RoadTagger จะทำให้สามารถสร้างข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่อย่าง OpenStreetMap ได้ โดยเฉพาะในประเทศไทยนี่ถนนมีความเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและไม่มีชุดข้อมูลที่อัพเดต

ที่มา – MIT

No Description